LOKALIZATOR PRZEWODÓW I KABLI LKZ-700

Często istnieje konieczność zlokalizowania przebiegu kabli lub elementów metalowych znajdujących się w ścianie lub ziemi. Wykorzystując zjawiska fizyczne - rozchodzenie się pola elektromagnetycznego - można określić zarówno przebieg trasy przewodów, jak również miejsca występujących w nich uszkodzeń (przerwa, zwarcie).
W przypadku podłączenia zmodulowanego sygnału nadajnika napięcia przemiennego do obwodu otwartego zachowuje się on jak antena, emitując pole elektryczne. Po podłączeniu zmodulowanego sygnału do obwodu zamkniętego, lub będącego pod napięciem, wytwarzane jest pole magnetyczne. Zadaniem odbiornika pola jest pokazanie natężenia odebranego sygnału. Na podstawie jego zmian można określić położenie obiektu wydzielającego pole elektromagnetyczne.
LKZ-700, z jednej strony prosty i poręczny, z drugiej wszechstronny, umożliwiający szerokie wykorzystanie. Przyrząd pozwala w zależności od sytuacji, a co za tym idzie, wybranego trybu pracy nadajnika i odbiornika na odnalezienie ukrytych w konstrukcji obiektu lub ziemi elementów (np. przewodów, kabli), do których końców podłączamy sygnał z nadajnika. Poszukiwania mogą odbywać się zarówno w obwodach nieczynnych, jak i będących pod napięciem. Wybierając poziom sygnału nadajnika można optymalnie określić położenie szukanego przewodu (kabla), lub znaleźć uszkodzenie.
Automatyczny dobór czułości odbiornika upraszcza do minimum obsługę LKZ-700.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa