LUKSOMIERZ LXP-1

Pomiary oświetlenia wymagane są wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie i obowiązują normy dotyczące poziomu natężenia oświetlenia (mieszkania, biura, zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej) kontroluje się natężenie oświetlenia stanowiska pracy, równomierność oświetlenia pomieszczeń, natężenie oświetlenia awaryjnego, itp.; ale znajdują również zastosowanie m. in. przy hodowli roślin i zwierząt. Stąd szeroki zakres zastosowania luksomierzy, które powinny umożliwiać wykonanie pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami. LXP-1 jest nowoczesnym miernikiem przeznaczonym do badania natężenia oświetlenia do 400kLx z rozdzielczością 0,1Lx na najniższym podzakresie. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania uzyskanych wyników w pamięci przyrządu, a następnie dokonania transmisji danych do komputera. Wyposażenie dodatkowe LXP-1 stanowi program FOTON umożliwiający wykonanie protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa