MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI MIC10

Pomiar rezystancji izolacji do 40 TΩ, napięcia pomiarowe wybierane w zakresie: 50…10000 V dla (50...1000 V co 25 V, 1...10 kV co 50 V),
ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu,
samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
ustawiany czas pomiaru - maksymalnie 99'59'’,
odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1...600 s,
pomiar współczynników absorpcji AB1, AB2, DAR, PI,
wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
prąd pomiarowy 1,2 mA, 3 mA lub 5 mA,
pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową,
pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m,
zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem,
obsługa AutoISO-5000 (przy napięciu do 5 kV),
pomiar pojemności podczas pomiaru RISO,
pomiar temperatury (z wykorzystaniem dodatkowej sondy WASONT1),
pomiar napięciem schodkowym (SV),
pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD),
lokalizacja uszkodzenia (dopalanie).

Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem > 200 mA.
Ustawiane limity minimalnej rezystancji izolacji oraz maksymalnej rezystancji Rcont.
Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji.
Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...750 V.
Kreślenie wykresów na wyświetlaczu w trakcie pomiarów.
Pamięć maks. po 10 000 wyników każdego rodzaju pomiaru z możliwością opisu punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów.
Współpraca z zewnętrzną bezprzewodową klawiaturą Bluetooth® (opcja).
Czytelny, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD 5,6'’.
Podświetlana klawiatura.
Zasilanie z pakietów akumulatorów lub sieci. Wbudowana szybka ładowarka.
Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa