PRZYRZĄD DO OBCIANANIA GAŁĘZI DRZEW POG

Przyrząd POG do obcinania gałęzi drzew jest przeznaczony do przycinania gałęzi znajdujących się blisko elektroenergetycznych linii napowietrznych z poziomu ziemi za pomocą drążka izolacyjnego o odpowiednim napięciu znamionowym odpowiadającym napięciu znamionowemu linii lub urządzeń. Przyrząd składa się z uchwytu montowanego w głowicy drążka UDI-B, sekatora i mechanizmu sprężynowego z cięgnem w postaci żyłki o długości 9,3m umożliwiającej monterowi cięcie z poziomu ziemi. Cięgno zakończone jest chwytem z otworami umożliwiającymi rozwinięcie żyłki na adekwatną długość; zablokowanie żyłki w środkowym otworze zapobiega rozwinięciu żyły podczas prac, w których nie jest konieczne użycie całej długości cięgna. Przyrząd umożliwia ucięcie gałęzi o średnicy do 35 mm.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności
Instrukcja Obsługi
Karta katalogowa
Warunki techniczne odbioru