Przyrząd do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej POES

Przyrzad_POES-A.jpg

Przyrząd POES/A

Przyrzad_POES-A.jpg
Przyrzad_POES-D.jpg

Przyrząd przeznaczony jest do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej. Przyrząd wykonywany jest w czterech wersjach: A, B, C i D.
W dwóch pierwszych rozwiązaniach zastosowano sondy wbijane w ziemię – ma to zastosowanie w miejscach gdzie nie ma uziomów stałych. W dwóch kolejnych rozwiązaniach odprowadzenie ładunków następuje poprzez zacisk przykręcany do uziomu stałego. Wersje A i C mają taki sam zacisk przejmujący ładunki elektryczności statycznej przystosowany do zamocowania na elementach o grubości do 5 mm.
W wersji B i D również po zamocowaniu zacisków ładunki mogą być odprowadzane z elementów o grubości do 20 mm. Zaletą tego typu rozwiązania jest samoczynne wypinanie się zacisku w momencie gdy obiekt z którego są odprowadzane ładunki elektryczności statycznej jest obiektem ruchomym /np. samochód, czy wagon kolejowy/, a zapomniano o odłączeniu przyrządu.