Trakcyjny drążek uziemiająco-odłącznikowy TDO-4-B

Drazek_TDO-4-B.jpg

Drążek TDO-4-B

Drazek_TDO-4-B.jpg
Uziemiacz U1-SK-....jpg
Uziemiacz U1-SK-A-....jpg
Uziemiacz U1-SK-B-....jpg
Uziemiacz U1-SK-C-....jpg

Trakcyjny drążek TDO-4-B o napięciu znamionowym 4 kV wykonany jest z rury szkłoepoksydowej, współpracuje z uziemiaczem specjalnym kolejowym U1-SK, U1-SK/A, U1-SK/B, U1-SK/C, U1-SK/D, U1-SK/E. Zestaw przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych urządzeń trakcyjnych przez połączenie wysięgu pomocniczego przewodu trakcyjnego z szyną jezdną.