Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B

UDI-1-B

Drazek_UDI-110S-B.jpg
Drazek_UDI-400-B.jpg
Przekroj_zlacza_w_drazku____-B_(wypelnianym).jpg

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego lub wysokiego napięcia. Służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie człowieka od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Drążki izolacyjne mogą być stosowany zarówno do prac pod napięciem oraz jako drążki uziemiające w rozumieniu normy PN-EN 61230:2011.