UZIEMIACZ PRZENOŚNY DLA MAŁYCH ŚREDNIC U-MP

Uziemiacz przenośny U-MP służy do uziemiania przewodów o małych średnicach (od 5 do 10mm) w urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych do napięcia 1kV przez połączenie ich z uziomem. Uziemiacz wyposażony jest w uchwyty izolacyjne, za pomocą których dokręcane są dociski zacisków fazowych. Dla wygody użytkownika przyzwyczajonego do typoszeregu prądów znamionowych Ir dla czasu znamionowego tr=1s uziemiacze cechowane są dla tych właśnie wartości (patrz karta katalogowa).
W zależności od liczby zacisków fazowych produkowane są uziemiacze od jednozaciskowych do siedmiozaciskowych, przy czym ich połączenie może być zarówno szeregowe jak też równoległe.
Uziemiacze U-MP wykonuje się maksymalnie dla prądu Ir=6,5 kA dla czasu tr=1s.