Uziemiacz U-ROK dla pola rozdzielczego typu ROK 6

Uziemiacz U3-S-ROK-...-(I)(WR-8)

Uziemiacz U-ROK dla pola rozdzielczego typu ROK 6 służy do zabezpieczania miejsca pracy przez połączenie z uziomem punktów mocowania kabli elektrycznych od strony wpustu kablowego pola rozdzielczego typu ROK 6 dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=13 kA).