Kontakt

Dane do faktury

nazwa: Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
аdres: ul. Stadionowa 24, 31-751 Kraków, Poland
NIP:  675-000-27-33
REGON: 000401271
KRS: 0000139283
Symbol EKD/PKD [2007]: EKD 3162/PKD 27.90.Z
nr konta Bank PEKAO S.A.- PL 61 1240 4588 1111 0000 5487 8624

pracujemy 7 - 15 (pn.-pt.)