Uziemiacz przenośny U-K do przyłącza typu kula

Uziemiacz_U3-K-WT-K25-A-__-(WR-K25)

Uziemiacz przenośny U-K do przyłącza typu kula służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie lub posiadające przyłącza typu kula odłączone od źródła energii elektrycznej - przez połączenie z uziomem.