Uziemiacz Specjalny Tramwajowy U1-ST

Mocowanie_w_szynie_zacisku_uziomowego_WR-T.jpg

Mocowanie w szynie zacisku uziomowego WR-T

Mocowanie_w_szynie_zacisku_uziomowego_WR-T.jpg
Uziemiacz_U1-ST-WT-3D-___-(WR-T).jpg
Uziemiacz_U1-ST-WT-Z7-___-(WR-T).jpg

Uziemiacz specjalny tramwajowy U1-ST przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych urządzeń trakcyjnych przez połączenie przewodu trakcyjnego lub wysięgu pomocniczego przewodu trakcyjnego z szyną jezdną wyposażoną w rowek.