Uziemiacze przenośne

Uszyniacz trakcyjny kopalniany UTK

Uszyniacz trakcyjny kopalniany UTK służy do uszyniania kopalnianych przewodów trakcyjnych przez połączenie przewodu trakcyjnego z szyną jezdną.

Przedłużacz P

Przedłużacz P służy do przedłużania pewnego dostępnego uziemienia sieci i urządzeń elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=31,5 kA). Stanowi on element systemu uziemiającego spełniając wymagania zawarte w normie uziemiaczowej PN-EN 61230:2011.

Zwieracz przenośny Z

Zwieracz przenośny Z, służy do szybkiego, łatwego i niezawodnego zwierania przewodów fazowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=31,5 kA). Stanowi on element systemu uziemiającego. Należy go stosować w sytuacjach, kiedy obsługa nie ma pewności, co do właściwości dostępnego uziomu, a nie ma możliwości zastosowania przedłużacza uziemienia P.

Zwieracz przenośny niskiego napięcia Z-NN/A

Zwieracz przenośny niskiego napięcia Z-NN/A służy do zwierania przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=9 kA). Może on pracować w zakresie temperatur od –25oC do +55oC w przypadku osłony z PCV oraz od -40oC do +70o w przypadku osłony z silikonu.

Zwieracz przenośny średniego napięcia Z-SN/A

Zwieracz przenośny średniego napięcia ZSN/A służy do zwierania przewodów linii napowietrznych średniego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=9 kA). Może pracować w zakresie temperatur od –25oC do +55oC w przypadku osłony z PCV oraz od -40oC do +70o w przypadku osłony z silikonu.

Zwieracz przenośny Z-K do przyłącza typu kula

Zwieracz przenośny Z-K służy do szybkiego, łatwego i niezawodnego zwierania przewodów fazowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir=31,5 kA). Stanowi on element systemu uziemiającego. Należy go stosować w sytuacjach, kiedy obsługa nie ma pewności co do właściwości dostępnego uziemienia, a nie ma możliwości zastosowania przedłużacza uziemienia P.

UZIEMIACZ NA ŚRUBY U-SR

Uziemiacz specjalny do pól rozdzielczych U-SR służy przede wszystkim do zabezpieczania miejsca pracy przez połączenie z uziomem elementów pól rozdzielczych wyposażonych w śruby dla różnych prądów znamionowych Ir (gdzie największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir=9 kA). Zakres zacisków uziemiacza obejmuje śruby M6-M12.

Uziemiacz dla metra U1-M3

Uziemiacz przenośny U1-M3 służy do zabezpieczania miejsca pracy przy urządzeniach energetycznych w Metrze. Uziemiacz przenośny U1-M3 przeznaczony jest do uziemienia szyny prądowej metra przez połączenie z jedną z szyn jezdnych. Uziemiacz U1-M3 budowany są na prądy zwarciowe jednosekundowe Ir1, których wartość nie przekracza 18,5 kA (tabela I). Mogą one być stosowane w zakresie temperatur od –40oC do +70oC.

Uziemiacz trakcji trolejbusowej U-STT

Uziemiacz specjalny trakcji trolejbusowej U-STT przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych przewodów trakcyjnych przez zwarcie przewodów trakcyjnych i połączenie z uziomem.
W skład uziemiacza specjalnego tramwajowego U-STT wchodzi:
- zaciski fazowe WT-Z2 wyposażony w docisk sprężynowy zaciskający się na przewodzie trakcyjnym, który może być montowany na przewodzie trakcyjnym lub na wysięgniku słupa trakcyjnego,
- szyna łącząca aluminiowa,
- przewód uziemiający z linki miedzianej o przekroju 25 mm2 zabezpieczony osłoną z przeźroczystego tworzywa sztucznego wraz z oznaczeniem,

Uziemiacz dla metra U1-M3

Uziemiacz przenośny U1-M3 służy do zabezpieczania miejsca pracy przy urządzeniach energetycznych w Metrze. Uziemiacz przenośny U1-M3 przeznaczony jest do uziemienia szyny prądowej metra przez połączenie z jedną z szyn jezdnych. Uziemiacz U1-M3 budowany są na prądy zwarciowe jednosekundowe Ir1, których wartość nie przekracza 18,5 kA (tabela I). Mogą one być stosowane w zakresie temperatur od –40oC do +70oC.