Uziemiacze przenośne

UZIEMIACZ NA ŚRUBY U-SR

Uziemiacz specjalny do pól rozdzielczych U-SR służy przede wszystkim do zabezpieczania miejsca pracy przez połączenie z uziomem elementów pól rozdzielczych wyposażonych w śruby dla różnych prądów znamionowych Ir (gdzie największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir=9 kA). Zakres zacisków uziemiacza obejmuje śruby M6-M12.

Uziemiacz specjalny kolejowy U1-SK, U1-SK/A, U1-SK/B, U1-SK/C, U1-SK/D, U1-SK/E

Uziemiaczem specjalnym kolejowym U1-SK, U1-SK/A, U1-SK/B, U1-SK/C, U1-SK/D, U1-SK/E współpracuje z
trakcyjnym drążkiem izolacyjnym TDO-4-B.
Zestaw przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych urządzeń trakcyjnych przez połączenie wysięgu pomocniczego przewodu trakcyjnego z szyną jezdną.