Wskaźniki napięcia

Zespół probierczy ZP-1

Zespół probierczy ZP-1 (układ elektrod probierczych) przeznaczony jest do do badań okresowych wskaźników typu pojemnościowego w zakresie od 1 do 52 kV wg PN-EN 61243-1.

Akustyczno - optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5 służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 0,23 kV do 400 kV z podziałem na zakresy. Wskaźniki napięcia współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI-B o odpowiednim napięciu znamionowym oraz z teleskopowym drążkiem izolacyjnym TDI-B.

DWUBIEGUNOWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO DWNP-1 z funkcją uzgadniania faz

Dwubiegunowy wskaźnik napięcia przemiennego DWNP-1 przeznaczony jest do sprawdzania obecności lub braku napięcia w sieciach prądu przemiennego do 1kV np. przy obsłudze rozłączników izolacyjnych oraz uzgadniania faz.
Składa się on z dwóch części:
-rezystancyjnej z kołkiem stykowym mocowanej w głowicy drążka,
-wskaźnikowej z wyświetlaczem cyfrowym i magnetycznym zaciskiem,
Obie części połączone są przewodem w osłonie silikonowej.

DETEKTOR PRZEMIENNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO DPPE-1, DPPE-1/A i DPPE-1/B

Detektor przemiennego pola elektrycznego DPPE-1/A i DPPE-1/B przeznaczony jest do bezdotykowego sprawdzania obecności lub braku pola elektrycznego w pobliżu instalacji i urządzeń pracujących pod napięciem. Wskazanie odbywa się przez sygnalizację akustyczno-optyczną. Charakterystyka detekcji jest kierunkowa. Detektor przeznaczony jest do pracy przy polach powstałych w pobliżu instalacji i urządzeń pod napięciem od 0,23 kV do 400 kV o częstotliwości sieciowej (50Hz, 60Hz); urządzenie wytwarzane jest z podziałem na zakresy:
0,23 kV – 400 kV - DPPE-1
1 kV – 30 kV - DPPE-1/A

Pasywny wskaźnik napięcia VisiVolt

Pasywny wskaźnik napięcia VisiVolt jest wskaźnikiem obecności średniego napięcia w zakresie od 3 do 36 kV z podziałem na zakresy, montowanym bezpośrednio na szynach prądowych lub przewodach izolowanych i nieizolowanych. Wskazanie odbywa się poprzez wyświetlenie dużego wyraźnego znaku na wyświetlaczu. Wskaźniki napięcia VisiVolt produkowane są w dwóch zakresach: VV-A na zakres 3 - 13,5 kV (6 - 13,5 kV w przypadku linii izolowanych) oraz VV-B działający w zakresie 13,5 - 36 kV.

DWUBIEGUNOWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO DWNP-1 z funkcją uzgadniania faz

Dwubiegunowy wskaźnik napięcia przemiennego DWNP-1 przeznaczony jest do sprawdzania obecności lub braku napięcia w sieciach prądu przemiennego do 1kV np. przy obsłudze rozłączników izolacyjnych oraz uzgadniania faz.
Składa się on z dwóch części:
-rezystancyjnej z kołkiem stykowym mocowanej w głowicy drążka,
-wskaźnikowej z wyświetlaczem cyfrowym i magnetycznym zaciskiem,
Obie części połączone są przewodem w osłonie silikonowej.