Przyrządy pomiarowe

KAMERY TERMOWIZYJNE

Kamery termowizyjne to optoelektroniczne urządzenie obrazowe analizujące tzw. temperaturowe promieniowanie podczerwieni. Zmiany temperatury mogą wskazywać niekorzystne zachodzące ze sprzętem, budynkiem czy instalacją.
Kamera termowizyjna pozwala szybko i łatwo sprawdzić obraz cieplny powierzchni. Problemy można często wykryć, nawet zanim będzie potrzebne dokonywanie pomiarów dotykowych.

Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu MRU-30

W mierniku MRU-30 zastosowano większość znanych metod pomiaru rezystancji uziemień. Badania mogą być wykonywane metodą techniczną (3p, 4p), również z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne), ale także metodą dwucęgową. Metoda dwucęgowa pozwala na wykonywanie w niektórych sytuacjach pomiarów rezystancji uziemień bez konieczności stosowania sond pomocniczych wbijanych do gruntu.
Uzupełnieniem możliwości przyrządu są pomiary rezystywności gruntu, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych oraz, przy użyciu cęgów, prądów upływu i napięć zakłócających.