Inny sprzęt BHP

PIŁA DO CIĘCIA GAŁĘZI PDG

Piła PDG jest przeznaczona do cięcia gałęzi drzew znajdujących się w pobliżu linii energetycznych bądź urządzeń energetycznych o napięciu znamionowym do 110 kV przy pomocy drążka izolacyjnego. Metalowa piła zakończona jest końcówką umożliwiającą montaż w głowicy sytemu UDI.
Długość: L= 540 mm
Masa: około 0,5 kg

PRZYRZĄD DO OBCIANANIA GAŁĘZI DRZEW POG

Przyrząd POG do obcinania gałęzi drzew jest przeznaczony do przycinania gałęzi znajdujących się blisko elektroenergetycznych linii napowietrznych z poziomu ziemi za pomocą drążka izolacyjnego o odpowiednim napięciu znamionowym odpowiadającym napięciu znamionowemu linii lub urządzeń. Przyrząd składa się z uchwytu montowanego w głowicy drążka UDI-B, sekatora i mechanizmu sprężynowego z cięgnem w postaci żyłki o długości 9,3m umożliwiającej monterowi cięcie z poziomu ziemi.

Adapter do awaryjnego przyłączenia agregatu do sieci ADAP

Adapter ADAP służy do zasilania odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4kV z agregatu prądotwórczego poprzez szybkie przyłączenie agregatu do sieci w trakcie prac remontowych/monterskich. Adapter produkowany jest w dwóch wersjach: do gniazd bezpieczników mocy o rozmiarach: 1, 2, 3 oraz do gniazd o rozmiarach 00,000. Wkładki adapteru zakładane są za pomocą uchwytu izolacyjnego UI-1, który jest załączony w zestawie.
Adapter składa się z:
- obudowy izolacyjnej o stopniu ochrony IP20 z szynami przyłączeniowymi, do których doprowadza się przewody z agregatu,