PRZYRZĄD DO ZBIJANIA OBLODZEŃ I SADZI Z LINII ENERGETYCZNYCH

SKU
PRZYRZĄD DO ZBIJANIA OBLODZEŃ I SADZI Z LINII ENERGETYCZNYCH

Przyrząd PZOS służy do zbijania oblodzeń i sadzi z linii energetycznych niskiego, średniego i
wysokiego napięcia (lub innych linii np. teletechnicznych) z pomocą drążka izolacyjnego wyposażonego
w głowicę systemu UDI (TDI, UDI lub TDO). Podczas pracy monter stojąc na ziemi lub odpowiednim
wysięgniku operuje drążkiem izolacyjnym, którego napięcie znamionowe powinno być równe lub wyższe
od napięcia znamionowego linii. Przyrząd wykonany jest z pręta szkłoepoksydowego zakończonego z
jednej strony okuciem stalowym z końcówką UDI

Zapytaj o produkt