Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B

SKU
UDI-B

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie człowieka od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Drążki izolacyjne mogą być stosowane zarówno do prac pod napięciem (PN-EN 60832-1:2010) oraz jako drążki uziemiające w rozumieniu normy PN-EN 61230:2011.

Zapytaj o produkt