Uziemiacze przenośne

Katalog
Uziemiacze przenośne
SKU
U-PR

Uziemiacz specjalny do pól rozdzielczych U-PR służy przede wszystkim do zabezpieczania miejsca pracy przez połączenie z uziomem elementów pól rozdzielczych do których dostęp ze względu na ich usytuowanie jest możliwy tylko od czoła ,co ma z reguły miejsce w aparaturze elektrycznej eksploatowanej w podziemnych wyrobiskach górniczych dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir=13 kA).

Katalog
Uziemiacze przenośne
SKU
U-S

Uziemiacz przenośny do przyłącza typu ,,sworzeń” U-S służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy liniach i urządzeniach elektroenergetycznych wyposażonych w przyłącze typu „sworzeń” /np. do szaf RSK-6/.

Katalog
Uziemiacze przenośne
SKU
U-SM

Uziemiacz przenośny zatrzaskowy /dla małych średnic/ służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe do średnicy 16 mm przez połączenie z uziomem. Uziemiacze U-SM budowane są w zakresie prądów znamionowych Ir1 od 4 kA do 13 kA.

Katalog
Uziemiacze przenośne
SKU
U-SR

Uziemiacz specjalny do pól rozdzielczych U-SR służy przede wszystkim do zabezpieczania miejsca pracy przez połączenie z uziomem elementów pól rozdzielczych wyposażonych w śruby dla różnych prądów znamionowych Ir (gdzie największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir=9 kA). Zakres zacisków uziemiacza obejmuje śruby M6-M12.
Korpusy zacisków fazowych uziemiacza wykonane są z miedzi. Zaciski fazowe zakładane są za pomocą uchwytu izolacyjnego lub drążka izolacyjnego UDI-B z przejściówką. Zacisk uziomowi dokręcany jest ręcznie, w zależności od grubości szyny uziomowej możliwe do zastosowania są różne typy (WR-6, WR-8, WR-2z).
Uziemiacz wykonany jest w wersji od jednozaciskowej do trójzaciskowej. W wersji trójzaciskowej zaciski fazowe połączone są przewodami zwierającymi z linki miedzianej w przeźroczystej standartowej osłonie PCV lub silikonowej ze złączem izolowanym zapewniającym elektryczną izolację i przewodem uziemiającym z zaciskiem uziomowym.
Zaciski fazowe i uziomowy połączone są z linką miedzianą w sposób umożliwiający zachowanie odporności przewodów uziemiacza U-SR na penetrację wilgoci.

Katalog
Uziemiacze przenośne
SKU
U-MP

Uziemiacz przenośny U-MP służy do uziemiania przewodów o małych średnicach (od 5 do 10mm) w urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych do napięcia 1kV przez połączenie ich z uziomem. Uziemiacz wyposażony jest w uchwyty izolacyjne, za pomocą których dokręcane są dociski zacisków fazowych. Dla wygody użytkownika przyzwyczajonego do typoszeregu prądów znamionowych Ir dla czasu znamionowego tr=1s uziemiacze cechowane są dla tych właśnie wartości (patrz karta katalogowa).
W zależności od liczby zacisków fazowych produkowane są uziemiacze od jednozaciskowych do siedmiozaciskowych, przy czym ich połączenie może być zarówno szeregowe jak też równoległe.
Uziemiacze U-MP wykonuje się maksymalnie dla prądu Ir=6,5 kA dla czasu tr=1s.

Katalog
Uziemiacze przenośne
SKU
UTK

Uszyniacz trakcyjny kopalniany UTK służy do uszyniania kopalnianych przewodów trakcyjnych przez połączenie przewodu trakcyjnego z szyną jezdną.

Katalog
Uziemiacze przenośne
SKU
U1-ST

Uziemiacz specjalny tramwajowy U1-ST przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych urządzeń trakcyjnych przez połączenie przewodu trakcyjnego lub wysięgu pomocniczego przewodu trakcyjnego z szyną jezdną wyposażoną w rowek.

Katalog
Uziemiacze przenośne
SKU
U-STT

Uziemiacz specjalny trakcji trolejbusowej U-STT przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych przewodów trakcyjnych przez zwarcie przewodów trakcyjnych i połączenie z uziomem.
W skład uziemiacza specjalnego tramwajowego U-STT wchodzi:
- zaciski fazowe WT-Z2 wyposażony w docisk sprężynowy zaciskający się na przewodzie trakcyjnym, który może być montowany na przewodzie trakcyjnym lub na wysięgniku słupa trakcyjnego,
- szyna łącząca aluminiowa,
- przewód uziemiający z linki miedzianej o przekroju 25 mm2 zabezpieczony osłoną z przeźroczystego tworzywa sztucznego wraz z oznaczeniem,
- zacisk uziomowy WR-2z ze stopu aluminium.
Uziemiacz U-STT wykonuje się maksymalnie dla prądu Ir=4kA dla czasu tr=1s. W uziemiaczu zastosowano przekrój przewodu uziemiającego 25 mm2 .

Katalog
Uziemiacze przenośne
SKU
U1-M3

Uziemiacz przenośny U1-M3 służy do zabezpieczania miejsca pracy przy urządzeniach energetycznych w Metrze. Uziemiacz przenośny U1-M3 przeznaczony jest do uziemienia szyny prądowej metra przez połączenie z jedną z szyn jezdnych. Uziemiacz U1-M3 budowany są na prądy zwarciowe jednosekundowe Ir1, których wartość nie przekracza 18,5 kA (tabela I). Mogą one być stosowane w zakresie temperatur od –40oC do +70oC.

Katalog
Uziemiacze przenośne
SKU
U3-O-WT-2-3/1-13/1-50-(I)(WR-2z)

Uziemiacz przenośny U służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej - przez połączenie z uziomem.
W tym wykonaniu uziemiacz jest na prądy zwarciowe do 13kA/1s, długości przewodów: fazowe: 1m, uziomowy: 3m.