BOSAK TELESKOPOWY DIELEKTRYCZNY BTD-B - DRĄŻEK

SKU
BTD-B

Bosak Teleskopowy Dielektryczny służy do prac ratowniczych podczas interwencji np. straży
pożarnych w sytuacji, gdy występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Bosak umożliwia prace
mechaniczne równocześnie zapewniając izolację użytkownika od napięcia elektrycznego do 20 000 V
(czyli 20 kV). Bosak składa się z rur kompozytowych zapewniających bardzo wysoką wytrzymałość
dielektryczną a zarazem wysoką odporność mechaniczną. Rury te spełniają wymagania norm:
PN-EN 61235 oraz PN-EN 60855 – potwierdzone badaniami elektrycznymi, co gwarantuje
użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa.
Bosak składa się z:
- dwóch segmentów,
- złącza teleskopowego umożliwiającego bezstopniową regulację długości roboczej od 2m do 3,7m,
- końcówki szybkomocującej umożliwiającej zamontowanie różnych narzędzi roboczych,
- ogranicznika uchwytu – oddzielającego część chwytową od izolacyjnej,
- tabliczek znamionowych,
- dolnej nasadki ochronnej stanowiącej osłonę rury.
W postaci złożonej bosak posiada długość transportową 2m, co umożliwia łatwy transport np. w
samochodzie oraz w miejscu interwencji. Po pełnym rozłożeniu długość wynosi 3,7m. Długość części
izolacyjnej wynosi od 0,62m (w stanie złożonym) do ok. 2,3m (przy całkowitym wysunięciu).
Dzięki zastosowaniu końcówki szybkomocującej istnieje możliwość mocowania w niej różnych narzędzi
roboczych – grotów, bosaków, pił, podpórek, zbijaków do sopli itd.
Narzędzia robocze montowane w końcówce szybkomocującej drążka nie wchodzą w skład wyposażenia wersji podstawowej.
Dokumenty związane:
PN-EN 61235:1999 Prace pod napięciem. Rury izolacyjne puste do celów elektrycznych.
PN-EN 60855:1999 Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem.
WTO-1/18 Bosak teleskopowy dielektryczny BTD-B - drążek.

Deklaracja CE

Zapytaj o produkt