Kontakt

Dane do faktury.

nazwa: Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
аdres: ul. Stadionowa 24, 31-751 Kraków, Poland
VAT:  675-000-27-33
REGON: 000401271
KRS: 0000139283
Symbol EKD/PKD [2007]: EKD 3162/PKD 27.90.Z
nr konta Bank PEKAO S.A.- PL 61 1240 4588 1111 0000 5487 8624

pracujemy 7 - 15 (pn.-pt.)

tekst multi

SECRETARIAT

Ewa Świstak

tel. (+48) 12-644-08-92
fax: (+48) 12-644-03-55
e-mail: wse [at] aktywizacja.com.pl

SALES DEPARTMENT

Bartosz Argasiński - head of sales department
e-mail: b.argasinski [at] aktywizacja.com.pl
tel.: (+48) 509 873 075
Katarzyna Fila, Dorota Adamska
e-mail: handel [at] aktywizacja.com.pl
tel.: (+48) 12-644-52-33

CHAIRMAN

Janusz Szajta
tel.: (+48) 603 934 422
e-mail: j.szajta [at] aktywizacja.com.pl

ACCOUNTANCY    

Urszula Urbanik-Czabara -
- vice-chairman
e-mail: u.urbanik [at] aktywizacja.com.pl

MARKETING

Robert Dżugan
- vice-chairman
tel.: (+48) 601 895 711
e-mail: r.dzugan [at] aktywizacja.com.pl

 

TECHNICAL OFFICE

Dariusz Siedlik - manager of technical office
tel.: (+48) 12-425-78-28
e-mail: d.siedlik [at] aktywizacja.com.pl

Marcin Zub - head of production
tel.: (+48) 12-425-78-28
e-mail: m.zub [at] aktywizacja.com.pl

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

Janusz Kulczycki - head of quality and service
tel.: (+48) 12-644-54-84
e-mail: kj [at] aktywizacja.com.pl

PRODUCTION FACILITY

Robert Tkaczewski - head of production plant
e-mail: r.tkaczewski [at] aktywizacja.com.pl
tel.: (+48) 12-644-44-35