Narzędzia i sprzęt do prac przy liniach energetycznych

Wykonywanie prac przy liniach energetycznych czy to w technologii prac pod napięciem czy prac w pobliżu napięcia lub nawet przy wyłączonym napięciu wiąże się z koniecznością odpowiedniego wyposażenia zespołu wykonującego. Zestaw narzędzi i sprzętu obejmuje sprzęt zarówno do zabezpieczenia miejsca pracy, jak i samego wykonywania odpowiednich czynności montażowych, naprawczych, konserwacyjnych lub łączeniowych w liniach napowietrznych, liniach kablowych czy urządzeniach rozdzielczych. Co więcej wykonywanie tych prac może być realizowane tylko przez wykwalifikowany personel, który posiada odpowiednie uprawnienia, oraz umiejętnie posługuje się narzędziami i sprzętem, który spełnia odnośne normy bezpieczeństwa. Bezpośredni wpływ na stan narzędzi i sprzętu ma przestrzeganie przepisów i instrukcji użytkowania danego wyrobu a także warunków przechowywania oraz kontrola stanu technicznego i właściwości dielektrycznych urządzeń i sprzętu aktualnie eksploatowanego. Dlatego też, tak ważnym staje się zapewnienie najwyższej jakości dostarczanych wyrobów i regularna kontrola własności dielektrycznych.