Sprzęt do stacji trafo WN/Sn/nn BHP i P.Poż.

Rozporządzenie określa w sposób ogólny zakres sprzętu do prac PPN czy w pobliżu napięcia, które wykonywane są w stacjach transformatorowych. Szczegółowe instrukcje określające technologię, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, które należy stosować podczas prowadzenia tych prac określone są w wewnątrz-zakładowych przepisach. W naszej ofercie znajdują się produkty wymagane dla stacji NN,SN i nn. Realizujemy zarówno zamówienia na pojedyncze produkty, jak i też na kompletne wyposażenie obiektów. Dysponujemy kompletnymi listami wymaganych artykułów, które na bieżąco aktualizujemy. Dysponujemy sprzętem BHP najwyższej jakości. Wszystkie nasze produkty posiadają niezbędne dokumentacje i certyfikaty.