Szkolenia w zakresie elektroenergetycznego sprzętu ochronnego

Szkolenia mają na celu przedstawienie i/lub uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad wykonywania badań okresowych elektroenergetycznego sprzętu ochronnego,takiego jak drążki izolacyjne, wskaźniki napięcia oraz uzgadniacze faz, uziemiacze przenośne czy wyroby elektroizolacyjne z gumy. Szkolenie dedykowane jest pracownikom energetyki zawodowej, jak również laboratoriom badającym okresowo elektroenergetyczny sprzęt ochronny bhp, a ponadto osobom posiadających świadectwa kwalifikacyjne gr. I w zakresie pomiarów elektrycznych i kierowanych do pracy w laboratoriach badawczych wspomnianego sprzętu oraz służbie BHP. Zarys programowy szkolenia oparty został na zajęciach teoretycznych uzupełnionych praktycznymi ćwiczeniami, które dają możliwość faktycznego pogłębienia nabytych umiejętności. W zakresie szkolenia poruszane są następujące tematy: zasady eksploatacji urządzeń energetycznych, warunki pracy urządzeń elektrycznych, wymagania odnośnie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej, instrukcje eksploatacji, przyjmowanie urządzeń do eksploatacji, organizacja bezpiecznej pracy, w tym pod napięciem (PPN).

Poruszana jest także problematyka środków organizacyjnych: zagrożenia wypadkowe, zagrożenia porażeniowe i statystyka porażeń prądem elektrycznym, działanie prądu elektrycznego na człowieka, metody zapobiegania wypadkom w oparciu o SCC.

 Tematyka Szkoleń dotyczy także zagadnień prawnych: wymagań prawnych dotyczących certyfikowania urządzeń i zakres badań dopuszczających oraz ich stosowanie w Polsce, system oceny zgodności wyrobów, struktura instytucjonalna systemu oceny zgodności, dyrektywy nowego podejścia oraz przepisy regulujące wprowadza nie do obrotu.

Omawiane jest także zastosowanie elektroenergetycznego sprzętu ochronnego bhp: podział i klasyfikacja , zasady użytkowania,  programy i częstotliwość badań. Wykonywanie badań w praktyce odnośnie do następujących rodzajów sprzętu:  drążki izolacyjne o różnym przeznaczeniu, kleszcze, chwytaki i uchwyty do bezpieczników, rękawice, obuwie, hełmy elektroizolacyjne, dywaniki i chodniki elektroizolacyjne, pomosty elektroizolacyjne, wskaźniki niskiego, średniego i wysokiego napięcia , uzgadniacze faz niskiego i średniego napięcia, detektory pola przemiennego, uziemiacze przenośne.

szkolenie laboratorium elektryczne

szkolenie BHP teoria