Tablice informacyjne

SKU
Tablice informacyjne

Tabliczki ostrzegawcze wykonane zgodnie z normą 88/e-08501.
Tabliczki wymiary 297 x 210 mm lub 148x210 mm:
„Pod napięciem”
„Nie dotykać urządzenie elektryczne”
„Nie załączać”
„Uziemiono”
„Miejsce pracy”
„Zasilanie dwustronne”
„Wysokie napięcie - niebezpieczne dla życia”

Karta katalogowa

Zapytaj o produkt