Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B

SKU
UDI-B

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-1-B jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń do  napięcia 1 kV. Służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie człowieka od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Drążki izolacyjne mogą być stosowane zarówno do prac pod napięciem oraz jako drążki uziemiające w rozumieniu normy PN-EN 61230:2011.

Zapytaj o produkt